Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 778/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Białogardzie z 2017-11-02

Sygn. akt I C 778/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 2 listopada 2017 roku

Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Kurek

Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2017 roku na rozprawie sprawy

z powództwa P. R., M. R. (1), M. R. (2), B. O., M. O., A. R. i G. O.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. R. kwotę 69.000,00 zł (sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 maja 2016 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. R. kwotę 8.497,08 zł (ośmiu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu złotych ośmiu groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7.200,00 zł (siedmiu tysięcy dwustu złotych) tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika,

III.  nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwotę 2.450,00 zł (dwóch tysięcy czterystu pięćdziesięciu złotych) tytułem brakującej części opłaty sądowej dot. powództwa P. R.,

IV.  zarządza zwrot na rzecz powoda P. R. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwoty 219,92 zł (dwustu dziewiętnastu złotych dziewięćdziesięciu dwóch groszy) tytułem części zaliczki,

V.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. R. (1) kwotę 41.000,00 zł (czterdziestu jeden tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 maja 2016 roku do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo M. R. (1) oddala,

VI.  znosi wzajemnie koszty zastępstwa procesowego pomiędzy pozwanym a powodem M. R. (1),

VII.  nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwotę 2.059,00 zł (dwóch tysięcy pięćdziesięciu dziewięciu złotych) tytułem brakującej części opłaty sądowej dot. powództwa M. R. (1),

VIII.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki B. O. kwotę 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 maja 2016 roku do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo B. O. oddala,

IX.  zasądza od powódki B. O. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 1.604,06 zł (tysiąca sześciuset czterech złotych sześciu groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania,

X.  nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwotę 249,75 zł (dwustu czterdziestu dziewięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy) tytułem brakującej części opłaty sądowej dot. powództwa B. O.,

XI.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. R. (2) kwotę 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 maja 2016 roku do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo M. R. (2) oddala,

XII.  zasądza od powoda M. R. (2) na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 1.604,06 zł (tysiąca sześciuset czterech złotych sześciu groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania,

XIII.  nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwotę 249,75 zł (dwustu czterdziestu dziewięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy) tytułem brakującej części opłaty sądowej dot. powództwa M. R. (2),

XIV.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. O. kwotę 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 lipca 2016 roku do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo M. O. oddala,

XV.  zasądza od powoda M. O. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 1.604,06 zł (tysiąca sześciuset czterech złotych sześciu groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania,

XVI.  nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwotę 249,75 zł (dwustu czterdziestu dziewięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy) tytułem brakującej części opłaty sądowej dot. powództwa M. O.,

XVII.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. R. kwotę 41.000,00 zł (czterdziestu jeden tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo A. R. oddala,

XVIII.  znosi wzajemnie koszty zastępstwa procesowego pomiędzy pozwanym a powódką A. R.,

XIX.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. R. kwotę 2.055,08 zł (dwóch tysięcy pięćdziesięciu pięciu złotych ośmiu groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych,

XX.  nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwotę 284,00 zł (dwustu osiemdziesięciu czterech złotych) tytułem brakującej części opłaty sądowej dot. powództwa A. R.,

XXI.  zarządza zwrot na rzecz powódki A. R. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwoty 219,91 zł (dwustu dziewiętnastu złotych dziewięćdziesięciu jeden groszy) tytułem części zaliczki,

XXII.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. O. kwotę 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 lipca 2016 roku do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo G. O. oddala,

XXIII.  zasądza od powoda G. O. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 1.198,73 zł (tysiąca stu dziewięćdziesięciu ośmiu złotych siedemdziesięciu trzech groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania,

XXIV.  zarządza zwrot na rzecz powoda G. O. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białogardzie kwoty 219,91 zł (dwustu dziewiętnastu złotych dziewięćdziesięciu jeden groszy) tytułem części zaliczki.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Franc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białogradzie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kurek
Data wytworzenia informacji: