Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
78

I Ns 518/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 POSTANOWIENIE dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Kwietniewska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z wniosku A. W. z udziałem (...) Bank (...) S.A. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie o odrzuceniu spadku po zm. K. W. postanawia: 1 odmówić zatwierdz
Czytaj więcej»

I Ns 518/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 UZASADNIENIE Wnioskodawca A. W. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w sprawie z udziałem (...) Bank (...) S.A. we W. i G. W. wniosek o przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłej w dniu 1 marca 2012 roku K. W. , przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku po w/w zmarłej oraz zatwierdzenie oświadczenia wnioskodawcy o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o o
Czytaj więcej»

III RC 60/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Sygn. akt III RC 60/17 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki W. H. , jej matka E. H. wniosła przeciwko pozwanemu J. H. (1) pozew o podwyższenie alimentów z kwoty 800 zł. do 2000 zł. miesięcznie. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Małoletnia powódka W. H. jest córką pozwanego. Ma szesnaście lat i mieszka z matką, której powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej w sprawie o rozwód. Powódka dotychczas mieszkała w Ś. i wraz z
Czytaj więcej»

IV P 25/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Sygn. akt IV P 25/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca : SSR Agnieszka Bajor Protokolant: Edyta Kuśmierczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 kwietnia 2016 r. w B. z powództwa I. C. przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Z. o ustalenie wypadku przy pracy I oddala powództwo; II zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii (...) Radcy Prawnej M. K. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) powię
Czytaj więcej»

IV P 125/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanejna rzecz powódki kwotę 6.264 zł brutto tytułem odprawy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r do dnia zapłaty
Sygn. akt IV P 125/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Bajor Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Cegiełka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2016 r. w B. sprawy z powództwa K. J. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. w S. o odprawę I zasądza od pozwanej Centrum (...) sp. z o.o. w S. na rzecz powódki K. J. kwotę 6.264 zł (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote
Czytaj więcej»

IV P 25/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Sygn. akt IVP 25/15 UZASADNIENIE Powódka I. C. domagała się ustalenia, że jej mąż M. C. w dniu 25 listopada 2014 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Pozwany Urząd Miasta i Gminy w Z. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. C. został skierowany na staż do Urzędu Miejskiego w Z. na okres od 28 sierpnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. do wykonywania pracy robotnika gospodarczego. ( dowód: umowa, aneks, skierowanie – k. 13-16, 41, 44-46 ) M. C. nie ch
Czytaj więcej»

IV P 125/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 6.264 zł brutto tytułem odprawy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r do dnia zapłaty
Sygn. akt IV P 125/16 UZASADNIENIE Powódka K. J. domagała się od pozwanej C. (...) w S. zapłaty kwoty 6.300 zł tytułem odprawy w związku z przejściem na emeryturę wraz z odsetkami od dnia 01 maja 2016 r. do dnia zapłaty. Pozwana C. (...) w S. wniosła o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powódka K. J. była zatrudniona od dnia 15 maja 1990 r. początkowo w Zespole (...) w B. , a następnie w ciągłości zatrudnienia w Szpitalu (...) w B. , R. (...) w B. , a od dnia 01 styczni
Czytaj więcej»

I C 1041/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest przewozem z grzeczności przewóz bliskiego członka rodziny w celu realizacji wspólnego celu rodzinnego. Odpowiedzialność kierującego pojazdem za szkodę na osobie kształtuje się na zasadzie winy a nie ryzyka.
Sygn. akt I C 1041/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie Przewodnicząca SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 r. w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko T. (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. L. kwotę 400,00 zł (czterysta złotych), II zasądza od pozwanego T. (...) S.A. w W.
Czytaj więcej»

I C 1041/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest przewozem z grzeczności przewóz bliskiego członka rodziny w celu realizacji wspólnego celu rodzinnego. Odpowiedzialność kierującego pojazdem za szkodę na osobie kształtuje się na zasadzie winy a nie ryzyka.
Sygn. akt I C 1041/17 UZASADNIENIE Powódka A. L. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła przeciwko pozwanemu T. (...) S.A. pozew o zapłatę kwoty 400 złotych tytułem odszkodowania oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 15 sierpnia 2015 roku w miejscowości Ś. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym prowadzony przez L. L. – męża powódki pojazd marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) , w którym ja
Czytaj więcej»

I C 1696/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest uzgodnieniem treści księgi wieczystej w rozumieniu art. 10 u.k.w.h. sprostowanie oznaczenia nieruchomości na podstawie art. 27 u.k.w.h. i art. 626 ze zn. 13 par. 1 kpc, albowiem wpisy w dziale I-O nie są objęte domniemaniem prawidłowości z art. 3 ani nie są chronione rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Dlatego sprostowanie (...)
Sygn. akt I C 1696/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 26 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Ćwiertnia Protokolant: sekr. sąd. Ilona Ciesielska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa K. M. i R. M. przeciwko SP- Staroście Powiatu (...) i P. (...) Spółce Akcyjnej w W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem I oddala powództwo, II z
Czytaj więcej»