Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
86

I C 1295/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1295/15 UZASADNIENIE Powodowie: A. K. i mał. S. F. , reprezentowany przez matkę, złożyli pozew przeciwko (...) S.A. w W. , domagając się zasądzenia od pozwanego: - na rzecz powódki A. K. – kwoty 20.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia zapłaty, na rzecz powoda S. F. – kwoty 10.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia zapłaty, jak również zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesow
Czytaj więcej»

IV P 25/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Sygn. akt IVP 25/15 UZASADNIENIE Powódka I. C. domagała się ustalenia, że jej mąż M. C. w dniu 25 listopada 2014 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Pozwany Urząd Miasta i Gminy w Z. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. C. został skierowany na staż do Urzędu Miejskiego w Z. na okres od 28 sierpnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. do wykonywania pracy robotnika gospodarczego. ( dowód: umowa, aneks, skierowanie – k. 13-16, 41, 44-46 ) M. C. nie ch
Czytaj więcej»

I C 798/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 798/16 UZASADNIENIE Powód: P. (...) , działający na rzecz Ł. O. i P. K. , złożył pozew przeciwko M. Z. , domagając się zasądzenia od pozwanego M. Z. na rzecz Ł. O. kwoty 300,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, jak również zasądzenia od pozwanego M. Z. na rzecz P. K. kwoty 300,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu
Czytaj więcej»

I C 937/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 937/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Krzewińska po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w G. przeciwko A. S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda B. (...) w G. na rzecz pozwanej A. S. kwotę 4.817,00 zł (czterech tysięcy ośmiuset siedemn
Czytaj więcej»

I C 1041/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest przewozem z grzeczności przewóz bliskiego członka rodziny w celu realizacji wspólnego celu rodzinnego. Odpowiedzialność kierującego pojazdem za szkodę na osobie kształtuje się na zasadzie winy a nie ryzyka.
Sygn. akt I C 1041/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie Przewodnicząca SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 r. w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko T. (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. L. kwotę 400,00 zł (czterysta złotych), II zasądza od pozwanego T. (...) S.A. w W.
Czytaj więcej»

I C 1041/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest przewozem z grzeczności przewóz bliskiego członka rodziny w celu realizacji wspólnego celu rodzinnego. Odpowiedzialność kierującego pojazdem za szkodę na osobie kształtuje się na zasadzie winy a nie ryzyka.
Sygn. akt I C 1041/17 UZASADNIENIE Powódka A. L. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła przeciwko pozwanemu T. (...) S.A. pozew o zapłatę kwoty 400 złotych tytułem odszkodowania oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 15 sierpnia 2015 roku w miejscowości Ś. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym prowadzony przez L. L. – męża powódki pojazd marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) , w którym ja
Czytaj więcej»

I C 1055/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1055/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant starszy sekretarz sądowy Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko S. B. o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej kwoty 600,00 zł (sześciuset złotych), II zasądza od pozwanej S. B. na rzecz powódki (...) S
Czytaj więcej»

I C 1055/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-11-09

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 1055/17 UZASADNIENIE Powódka: (...) S.A. z siedzibą w B. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, w dniu 11 sierpnia 2017 roku złożyła pozew przeciwko S. B. , domagając się zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 8.588,32 zł z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 23 lipca 2017 roku do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego – według norm przepisanych. W uzasadnieniu w
Czytaj więcej»

I C 1067/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1067/17 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant stażysta Ewa Makrocka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Białogardzie sprawy w postępowaniu uproszczonym z powództwa J. Ś. przeciwko B. J. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. J. na rzecz powoda J. Ś. kwotę 3.542,23 zł (trzech tysięcy pięciuset czterdziestu dwóch złotych 23/100); II w pozostałym zakresie
Czytaj więcej»

I C 1107/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1107/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w B. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej żądania odsetkowego: od kwoty 10.822,61 zł za okres od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 1
Czytaj więcej»