Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

I C 617/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 617/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2016 na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w B. przeciwko U. L. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki B. (...) w B. na rzecz pozwanej U. L. kwotę 617,00 zł (sześciuset siedemnastu złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

I C 1055/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-11-09

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 1055/17 UZASADNIENIE Powódka: (...) S.A. z siedzibą w B. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, w dniu 11 sierpnia 2017 roku złożyła pozew przeciwko S. B. , domagając się zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 8.588,32 zł z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 23 lipca 2017 roku do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego – według norm przepisanych. W uzasadnieniu w
Czytaj więcej»

I C 1067/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1067/17 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant stażysta Ewa Makrocka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Białogardzie sprawy w postępowaniu uproszczonym z powództwa J. Ś. przeciwko B. J. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. J. na rzecz powoda J. Ś. kwotę 3.542,23 zł (trzech tysięcy pięciuset czterdziestu dwóch złotych 23/100); II w pozostałym zakresie
Czytaj więcej»

I C 1070/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2020-08-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1070/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 5 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Kwietniewska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko B. K. o zadośćuczynienie oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 1070/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2020-08-12

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 1070/17 UZASADNIENIE Powód W. D. złożył pozew przeciwko B. K. , domagając się (w oparciu o art. 448 kc ) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – naruszenie dóbr osobistych - poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 50.000,00 zł, jak również kosztów postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że doszło do uchybień, przewinień służbowych, oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa i uchybienia godności sędziego, nadużywania wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbo
Czytaj więcej»

I C 1107/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1107/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w B. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej żądania odsetkowego: od kwoty 10.822,61 zł za okres od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 1
Czytaj więcej»

I C 268/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 268/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: sekr. sądowy Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy w postępowaniu uproszczonym z powództwa S. N. przeciwko A. J. i R. J. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych A. J. i R. J. na rzecz powoda S. N. kwotę 3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 291/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności nie będący bankiem, nawet jeżeli nabycie nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 par. 1 (...)
Sygn. akt I C 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w G. (...) przeciwko D. L. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda B. (...) w G. na rzecz pozwanej D. L. kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące osiemset sied
Czytaj więcej»

I C 291/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 291/16 upr. UZASADNIENIE Powód B. (...) z siedzibą w G. w dniu 19.02.1016 r. złożył pozew przeciwko D. L. o zapłatę kwoty 15 609,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 15.11.2005r. pozwana D. L. zawarła z (...) S.A. umowę kredytu gotówkowego. Pozwany zdaniem powoda nie wykonał swojego zobowiązania wynikającego z powyższej u
Czytaj więcej»

I C 297/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-08-04

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 297/16 UZASADNIENIE Powódka: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w W. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko B. S. , domagając się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kwoty 3.813,40 zł, w tym: - kwoty 3.499,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem należności głównej, będącej kwotą pożyczki udzielonej zgodnie z um
Czytaj więcej»