Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
60

III RC 60/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-12

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Sygn. akt IIIRC 60/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Jolanta Drachal Protokolant : Małgorzata Iwaniec po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017r w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa W. H. przeciwko J. H. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty od pozwanego J. H. na rzecz małoletniej powódki W. H. z kwoty 800 zł miesięcznie ustalonej wyrokiem Sądu Ok
Czytaj więcej»

III RC 60/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Sygn. akt III RC 60/17 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki W. H. , jej matka E. H. wniosła przeciwko pozwanemu J. H. (1) pozew o podwyższenie alimentów z kwoty 800 zł. do 2000 zł. miesięcznie. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Małoletnia powódka W. H. jest córką pozwanego. Ma szesnaście lat i mieszka z matką, której powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej w sprawie o rozwód. Powódka dotychczas mieszkała w Ś. i wraz z
Czytaj więcej»

I C 268/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I C 268/16 UZASADNIENIE Powód S. N. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył pozew przeciwko A. J. i R. J. , domagając się zasądzenia solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwoty 4.265,00 zł z odsetkami ustawowymi (za opóźnienie – por. k. 38) od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu według norm przepisanych, wraz z kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazano, że powód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wy
Czytaj więcej»

I C 268/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 268/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: sekr. sądowy Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy w postępowaniu uproszczonym z powództwa S. N. przeciwko A. J. i R. J. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych A. J. i R. J. na rzecz powoda S. N. kwotę 3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 373/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wypowiedzenia umowy pożyczki w sytuacji braku spłaty po stronie pożyczkodawcy nie powoduje ujemnych konsekwencji dla pożyczkodawcy i może on skutecznie dochodzić roszczenia z tytułu zawartej umowy. Roszczenia skutecznie może dochodzić także nabywca wierzytelności.
I Cupr 373/16 UZASADNIENIE Powód: K. (...) z siedzibą w W. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko B. S. , żądając zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 1556,59 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 1424,05 zł. od dnia 11.10.2015r. od kwoty 24,03 zł. Od dnia 11.05.2015r., od kwoty 33,51 zł. od dnia 17.12.2015r., od kwoty 75 zł. od dnia 11.06.2015r. wszystkie do dnia zapłaty do dnia zapłaty, jak również kosztów pro
Czytaj więcej»

I C 373/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wypowiedzenia umowy pożyczki w sytuacji braku spłaty po stronie pożyczkodawcy nie powoduje ujemnych konsekwencji dla pożyczkodawcy i może on skutecznie dochodzić roszczenia z tytułu zawartej umowy. Roszczenia skutecznie może dochodzić także nabywca wierzytelności.
Sygn. akt I C 373/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Walasek Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa K. (...) we W. przeciwko B. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. S. na rzecz powoda K. (...) we W. kwotę 1.556,59 zł (tysiąc pięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć gros
Czytaj więcej»

I C 603/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-09-26

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie naprawienia szkody powstałej wskutek wypadku nie może przewyższać wartością faktycznie poniesionej szkody. Zasądzenie wyższej kwoty na rzecz powoda spowodowałoby po jego stronie bezpodstawne wzbogacenie względem strony pozwanej.
Sygn. akt I C 603/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Katarzyna Walasek Protokolant: sekretarz sądowy Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa L. K. przeciwko B. (...) w B. z udziałem interwenienta ubocznego (...) S.A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. (...) w B. na rzecz powoda L. K. kwotę 651,66 zł (sześćset pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 603/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie naprawienia szkody powstałej wskutek wypadku nie może przewyższać wartością faktycznie poniesionej szkody. Zasądzenie wyższej kwoty na rzecz powoda spowodowałoby po jego stronie bezpodstawne wzbogacenie względem strony pozwanej.
I C 603/15 UZASADNIENIE Powód L. K. (1) złożył w dniu 02 czerwca 2015r., pozew o zasądzenie na jego rzecz kwoty 2.159,28 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 09 czerwca 2014r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania. Uzasadniając wniesienie pozwu wskazał, że w dniu 15 marca 2014r., w godzinach porannych w czasie wichury, na należący do niego samochód marki Daewoo Lanos o nr rej. (...) spadła blacha która zerwała się z budynku należącego do pozwanej przy ulicy (...) B
Czytaj więcej»

I C 116/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 116/16 UZASADNIENIE Powódka: R. (...) sp. z o.o. w B. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła pozew przeciwko M. U. , żądając zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 1.073,65 zł, w tym kwoty 1.027,27 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty i kwoty 46,38 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że powód św
Czytaj więcej»

I C 291/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 291/16 upr. UZASADNIENIE Powód B. (...) z siedzibą w G. w dniu 19.02.1016 r. złożył pozew przeciwko D. L. o zapłatę kwoty 15 609,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 15.11.2005r. pozwana D. L. zawarła z (...) S.A. umowę kredytu gotówkowego. Pozwany zdaniem powoda nie wykonał swojego zobowiązania wynikającego z powyższej u
Czytaj więcej»