Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
80

I C 60/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Banaszek-Popławska Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko S. (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. (...) na rzecz powoda R. G. kwotę 3.505,98 zł (trzy tysiące pięćset pięć złotych 98/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dni
Czytaj więcej»

I C 60/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 UZASADNIENIE Powód R. G. domagał się zasądzenia od pozwanego S. (...) kwoty 7 176, 00 zł twierdząc, że kwota ta należy mu się z tytułu szkód łowieckich w uprawie żyta ozimego wyrządzonych przez dziki w 2014r. Wysokość dochodzonego roszczenia powód oparł na operacie szacowania szkody z dnia 20 sierpnia 2014r. zleconego przez powoda W. K. . Na rozprawie w dniu19.03.2015 r. (k.48) powód sprecyzował swoje żądanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie domagając się ich od dn
Czytaj więcej»

I C 116/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 116/16 UZASADNIENIE Powódka: R. (...) sp. z o.o. w B. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła pozew przeciwko M. U. , żądając zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 1.073,65 zł, w tym kwoty 1.027,27 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty i kwoty 46,38 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że powód św
Czytaj więcej»

I C 291/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności nie będący bankiem, nawet jeżeli nabycie nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 par. 1 (...)
Sygn. akt I C 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w G. (...) przeciwko D. L. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda B. (...) w G. na rzecz pozwanej D. L. kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące osiemset sied
Czytaj więcej»

I C 291/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 291/16 upr. UZASADNIENIE Powód B. (...) z siedzibą w G. w dniu 19.02.1016 r. złożył pozew przeciwko D. L. o zapłatę kwoty 15 609,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 15.11.2005r. pozwana D. L. zawarła z (...) S.A. umowę kredytu gotówkowego. Pozwany zdaniem powoda nie wykonał swojego zobowiązania wynikającego z powyższej u
Czytaj więcej»

I C 297/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-08-04

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 297/16 UZASADNIENIE Powódka: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w W. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko B. S. , domagając się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kwoty 3.813,40 zł, w tym: - kwoty 3.499,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem należności głównej, będącej kwotą pożyczki udzielonej zgodnie z um
Czytaj więcej»

I C 323/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierzytelność w treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia.
Sygn. akt I C 323/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trośniak Protokolant: sekr. sąd. Ilona Ciesielska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w G. przeciwko D. B. o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 13 maja 2016 roku, 2 oddala powództwo, 3 zasądza od powoda B.
Czytaj więcej»

I C 373/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wypowiedzenia umowy pożyczki w sytuacji braku spłaty po stronie pożyczkodawcy nie powoduje ujemnych konsekwencji dla pożyczkodawcy i może on skutecznie dochodzić roszczenia z tytułu zawartej umowy. Roszczenia skutecznie może dochodzić także nabywca wierzytelności.
I Cupr 373/16 UZASADNIENIE Powód: K. (...) z siedzibą w W. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko B. S. , żądając zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 1556,59 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 1424,05 zł. od dnia 11.10.2015r. od kwoty 24,03 zł. Od dnia 11.05.2015r., od kwoty 33,51 zł. od dnia 17.12.2015r., od kwoty 75 zł. od dnia 11.06.2015r. wszystkie do dnia zapłaty do dnia zapłaty, jak również kosztów pro
Czytaj więcej»

I C 395/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 395/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant starszy sekretarz sądowy Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko E. S. o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej kwoty 610,00 zł (sześciuset dziesięciu złotych), II zasądza od pozwanej E. S. na rzecz powód
Czytaj więcej»

I C 395/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-10-22

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 395/18 UZASADNIENIE Powódka: (...) S.A. z siedzibą w B. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, w dniu 2 marca 2018 roku złożyła pozew przeciwko E. S. , domagając się zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 1.734,60 zł z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 21 lutego 2018 roku do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego – według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskaz
Czytaj więcej»