Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
92

I C 60/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 UZASADNIENIE Powód R. G. domagał się zasądzenia od pozwanego S. (...) kwoty 7 176, 00 zł twierdząc, że kwota ta należy mu się z tytułu szkód łowieckich w uprawie żyta ozimego wyrządzonych przez dziki w 2014r. Wysokość dochodzonego roszczenia powód oparł na operacie szacowania szkody z dnia 20 sierpnia 2014r. zleconego przez powoda W. K. . Na rozprawie w dniu19.03.2015 r. (k.48) powód sprecyzował swoje żądanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie domagając się ich od dn
Czytaj więcej»

I C 116/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 116/16 UZASADNIENIE Powódka: R. (...) sp. z o.o. w B. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła pozew przeciwko M. U. , żądając zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 1.073,65 zł, w tym kwoty 1.027,27 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty i kwoty 46,38 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że powód św
Czytaj więcej»

I C 1191/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela nie wywołuje skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia analogicznie do umorzenia postępowania wobec cofnięcia pozwu. Art.203 §2 kpc stanowi, że pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Przepis ten poprzez art.13 §2 kpc ma odpowiednie (...)
Sygn. akt I C 1191/15 UZASADNIENIE Powód P. (...) z siedzibą we W. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu T. N. wniósł o zasądzenie kwoty 13 026,27 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tj. 22.09.2015 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę roszczenia powód wskazał umowę bankową z dnia 0.07.2007 r. łączącą pozwanego i poprzednika prawnego powoda. Powód w uzasadnieniu pozwu twierdził, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 26.11.2014 r. nabył od pierwotnego wierzyciela Bank
Czytaj więcej»

I C 1295/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1295/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant starszy sekretarz sądowy Ilona Ciesielska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017r. w Białogardzie sprawy z powództwa A. K. i S. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowym
Czytaj więcej»

IV P 25/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Sygn. akt IVP 25/15 UZASADNIENIE Powódka I. C. domagała się ustalenia, że jej mąż M. C. w dniu 25 listopada 2014 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Pozwany Urząd Miasta i Gminy w Z. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. C. został skierowany na staż do Urzędu Miejskiego w Z. na okres od 28 sierpnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. do wykonywania pracy robotnika gospodarczego. ( dowód: umowa, aneks, skierowanie – k. 13-16, 41, 44-46 ) M. C. nie ch
Czytaj więcej»

I C 297/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-08-04

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 297/16 UZASADNIENIE Powódka: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w W. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko B. S. , domagając się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kwoty 3.813,40 zł, w tym: - kwoty 3.499,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem należności głównej, będącej kwotą pożyczki udzielonej zgodnie z um
Czytaj więcej»

I C 648/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-12-07

Data publikacji: 2018-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 648/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: staż. P. B. po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa G. (...) z siedzibą w W. przeciwko D. N. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. N. na rzecz powoda G. (...) z siedzibą w W. kwotę 40.887,18 zł (czterdziestu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu siedmiu złotych osi
Czytaj więcej»

I C 651/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.
Sygn. akt I C 651/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Krzewińska po rozpoznaniu w dniu 03 października 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa T. (...) z siedzibą w W. (...) przeciwko W. W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanego W. W. kwo
Czytaj więcej»

I C 648/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 648/17 UZASADNIENIE Powód: G. (...) z siedzibą w W. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko D. N. , domagając się zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 40.887,18 zł z odsetkami: - od kwoty 31.900,17 zł – z odsetkami w wysokości umownej tj. czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu (tj. 9 grudnia 2016 roku) do dnia zapłaty, od kwoty 7.588,65 zł z odsetkami ustawowymi za opóźni
Czytaj więcej»

I C 798/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 798/16 UZASADNIENIE Powód: P. (...) , działający na rzecz Ł. O. i P. K. , złożył pozew przeciwko M. Z. , domagając się zasądzenia od pozwanego M. Z. na rzecz Ł. O. kwoty 300,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, jak również zasądzenia od pozwanego M. Z. na rzecz P. K. kwoty 300,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu
Czytaj więcej»