Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

I C 165/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2020-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepisy art. 224 kc i 225 kc odnoszą się do rozliczeń pomiędzy właścicielem rzeczy a jej posiadaczem samoistnym. Nie mogą zatem mieć zastosowania do rozliczenia pomiędzy właścicielem a osobą posiadającą rzecz na podstawie umowy użyczenia, która jest posiadaczem zależnym.
Sygn. akt I C 165/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. w Białogardzie sprawy z powództwa D. K. przeciwko A. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda D. K. na rzecz pozwanego A. K. kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa pr
Czytaj więcej»

I C 60/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Banaszek-Popławska Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko S. (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. (...) na rzecz powoda R. G. kwotę 3.505,98 zł (trzy tysiące pięćset pięć złotych 98/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dni
Czytaj więcej»

I C 60/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 UZASADNIENIE Powód R. G. domagał się zasądzenia od pozwanego S. (...) kwoty 7 176, 00 zł twierdząc, że kwota ta należy mu się z tytułu szkód łowieckich w uprawie żyta ozimego wyrządzonych przez dziki w 2014r. Wysokość dochodzonego roszczenia powód oparł na operacie szacowania szkody z dnia 20 sierpnia 2014r. zleconego przez powoda W. K. . Na rozprawie w dniu19.03.2015 r. (k.48) powód sprecyzował swoje żądanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie domagając się ich od dn
Czytaj więcej»

I C 116/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 116/16 UZASADNIENIE Powódka: R. (...) sp. z o.o. w B. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła pozew przeciwko M. U. , żądając zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 1.073,65 zł, w tym kwoty 1.027,27 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty i kwoty 46,38 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że powód św
Czytaj więcej»

I C 126/19

wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2019-04-09

Data publikacji: 2020-08-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 126/19upr PROTOKÓŁ Na rozprawie dnia 09 kwietnia 2019 r. - za powoda- pełnomocnik nie stawił się, prawidłowo zawiadomiony jak na k. 56, - pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy – w trybie awizo jak na k. 59, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodnicząca ogłosiła wyrok zaoczny. Przewodnicząca Protokolant SSR Joanna Kurek sekr. sąd. Adam Strzelecki WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSP
Czytaj więcej»

I C 1041/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest przewozem z grzeczności przewóz bliskiego członka rodziny w celu realizacji wspólnego celu rodzinnego. Odpowiedzialność kierującego pojazdem za szkodę na osobie kształtuje się na zasadzie winy a nie ryzyka.
Sygn. akt I C 1041/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie Przewodnicząca SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 r. w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko T. (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. L. kwotę 400,00 zł (czterysta złotych), II zasądza od pozwanego T. (...) S.A. w W.
Czytaj więcej»

I C 1041/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest przewozem z grzeczności przewóz bliskiego członka rodziny w celu realizacji wspólnego celu rodzinnego. Odpowiedzialność kierującego pojazdem za szkodę na osobie kształtuje się na zasadzie winy a nie ryzyka.
Sygn. akt I C 1041/17 UZASADNIENIE Powódka A. L. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła przeciwko pozwanemu T. (...) S.A. pozew o zapłatę kwoty 400 złotych tytułem odszkodowania oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 15 sierpnia 2015 roku w miejscowości Ś. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym prowadzony przez L. L. – męża powódki pojazd marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) , w którym ja
Czytaj więcej»

I C 1055/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1055/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant starszy sekretarz sądowy Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko S. B. o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej kwoty 600,00 zł (sześciuset złotych), II zasądza od pozwanej S. B. na rzecz powódki (...) S
Czytaj więcej»

I C 1070/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2020-08-12

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 1070/17 UZASADNIENIE Powód W. D. złożył pozew przeciwko B. K. , domagając się (w oparciu o art. 448 kc ) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – naruszenie dóbr osobistych - poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 50.000,00 zł, jak również kosztów postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że doszło do uchybień, przewinień służbowych, oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa i uchybienia godności sędziego, nadużywania wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbo
Czytaj więcej»

I C 1107/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1107/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w B. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej żądania odsetkowego: od kwoty 10.822,61 zł za okres od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 1
Czytaj więcej»