Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1696/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Białogardzie z 2016-01-26

II Cz 1209/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 1 października 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan, spółka
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawa o uzgodnienie treści, użytkownik wieczysty, rzeczywisty stan, wykreślenie prawa użytkowania, ustalenie treści księgi wieczystej, pozwana spółka, prawo użytkowania wieczyste, pozew o uzgodnienie treści, postępowanie do czasu, okres użytkowania wieczystego, zawieszenie postępowania, hipoteka, spółka, rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie, ustawa o księgach wieczystych, prawo jawne z księgi, korzystanie ze spornej nieruchomości, postępowanie cywilne
Zobacz»

III Ca 665/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 23 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej, ustawa o księgach wieczystych, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, rzeczywisty stan, hipoteka, szlak drożny, wzdłuż zachodnia granica, postępowanie o uzgodnienie treści, nieruchomość, przegon, wytoczenie powództwa o uzgodnienie, powództwo o uzgodnienie treści, służebność przejazdu, sprawa o uzgodnienie treści, wniosek o dokonanie wpisów, służebność gruntowa, własność, istnienie służebności, sprawa o wpis, drogę uzgodnień
Zobacz»

III Ca 43/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, różny właściciel, dokonanie wpisu, odmienny stan prawny, nieruchomość, założenie nowej księgi wieczystej, prawa własność, proces o uzgodnienie treści, odpowiedni dokument, wykreślenie z działu, ustawa o księgach wieczystych, podstawa wpisu, powództwo o uzgodnienie treści, usunięcie niezgodności, oddalenie wniosku, wnioskodawczyni, hipoteka, nowy sącz
Zobacz»

III Ca 882/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • dokonanie wpisu ostrzeżenia, rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wpis ostrzeżenia o niezgodności, uzgodnienie treści księgi wieczystej, apelacja na rozprawie, wniosek o wpis, postępowanie o uzgodnienie treści, podstawa wpisów w księdze, użytkownik wieczysty, zasada przepisu, rozpoznanie apelacji, budynek biurowy, właściciel budynków, żądanie dokonania wpisu, wpis w księdze wieczystej, przeprowadzenie rozprawy, apelacja na posiedzeniu niejawnym, ujawnienie budynku, apelacja w sposób oczywisty
Zobacz»

III Ca 774/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan, podrubryka, rubryka, własność budynków stanowiących odrębna, bezskuteczność umowy, użytkowanie wieczyste i własności, nieruchomość wspólna, księga prowadzona dla nieruchomości, budynek stanowiących odrębne nieruchomości, własność lokali, śródmieście w łodzi, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wyrok zaoczny, roszczenie o usunięcie niezgodności, zamknięcie księgi, stan prawny nieruchomości, hipoteka przymusowa zwykła, zarzut bezskuteczności, użytkownik wieczysty
Zobacz»

III Ca 408/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 16 lipca 2014

Data publikacji: 12 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawa własność, postępowanie o uzgodnienie treści, ustawa o księgach wieczystych, zaskarżony wpis, decyzja burmistrza miasta, rzeczywisty stan, decyzja administracyjna, nieruchomość, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, uzgodnienie treści księgi wieczystej, wniosek dokumentów, określenie przedmiotów, apelacja uczestnika, prawo wieczyste, decyzja o przekształceniu, wieczyste użytkowanie, uczestnik z urzędu, użytkowanie w trybie, przypadku dysponowania, ostateczna decyzja burmistrza
Zobacz»

III Ca 1970/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 25 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan, jedyny spadkobierca, legitymacja procesowa, żądanie uzgodnienia, hipoteka, pewny stan, aktualny właściciel, legitymacja bierna, własność, stan zgodny z prawem, plac, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ocena sądu rejonowego, właścicielka, podstawie testamentów, stan prawny nieruchomości, różne pisownie, pisownia imienia, wpis niezgodny
Zobacz»

III Ca 678/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 3 grudnia 2015

Data publikacji: 7 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wyrys z mapy ewidencyjnej, parcela gruntowa, uzgodnienie treści księgi wieczystej, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, podstawa wpisu, rzeczywisty stan, wpis do ksiąg wieczysty, stan prawny nieruchomości, powierzchnia działki, wpis własności, ewidencja gruntów, nowy sącz, tryba powództwa, powództwo o uzgodnienie treści, oznaczenie nieruchomości w księdze, powierzchnia nieruchomości, spadek, usługa publiczna, wypis z rejestru gruntów, podstawa oznaczenia
Zobacz»

I C 134/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 29 listopada 2018

Data publikacji: 12 marca 2020

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interwencja główna, notariusz, prawo rzeczowe, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, ostrzeżenie o niezgodności treści, ograniczone prawo, prawo dzierżawy, akt notarialny, prawa własność, stan prawny nieruchomości, pozorność umowy darowizny, niezgodność treści księgi wieczystej, wykreślenie z działu, umowa sprzedaży, nieodpłatne prawo, postępowanie o uzgodnienie treści, zawodowy pełnomocnik
Zobacz»

V Ca 2522/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustalenie nieważności umowy, ustawa o księgach wieczystych, prawo użytkowania wieczyste, obalenie domniemania, oddanie nieruchomości w użytkowanie, hipoteka w związku, powództwo o uzgodnienie treści, oddanie gruntu w użytkowanie, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, koszt postępowania w instancji, postępowanie w instancji odwoławczej, grunt w użytkowanie wieczyste, umowa w przedmiocie, interes prawny, sprawa windykacyjna, zgodność prawa, powództwo o ustalenie
Zobacz»

II Ca 1582/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2017

Data publikacji: 22 marca 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

treść księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • treść księgi wieczystej, rzeczywisty stan prawny, niezgodność treści księgi wieczystej, ostrzeżenie o niezgodności treści, rzeczywisty stan, ujawnienie umowy, umowa sprzedaży, założenie księgi wieczystej, wniosek o założenie księgi, stan własności, wykreślenie ostrzeżenia, kancelaria notarialna, buła, dokonanie wykreślenia, nota, lokal, zniesienie współwłasności, wykreślenie z działu, księga wieczysta ostrzeżenia, wpis ostrzeżenia
Zobacz»

III Ca 13/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 12 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wpis ostrzeżenia, rzeczywisty stan, podstawa wpisu, niezgodność treści księgi wieczystej, nieprawomocne orzeczenie, postanowienie o dokonaniu, nowy sącz, wpisane prawo, prowadzące księgi, ustawa o księgach wieczystych, dokonanie zabezpieczenia, ustalenie bezskuteczności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, hipoteka, uzgodnienie treści księgi wieczystej, wniosek dokumentów, uzyskanie zabezpieczenia, treść i forma, rodzaj roszczenia, spór o własność
Zobacz»

I ACa 289/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan, powództwo
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, umowa renty, ustalenie nieważności czynności prawnej, uzgodnienie treści księgi wieczystej, stanowiąca odrębna własność, hipoteka, rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego, ewentualny wyrok, powództwo o uzgodnienie treści, przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa, skład masy spadkowej, nieważność umowy, własnościowe prawo do lokalu, interes prawny w ustaleniu, powództwo, usunięcie niezgodności, wytoczenie powództwa o uzgodnienie, niezgodność między treścią księgi
Zobacz»

II Ca 2317/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2015

Data publikacji: 11 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, śródmieście w krakowie, apelacja uczestnika, zamknięcie księgi, ustawa o księgach wieczystych, wyodrębniony lokal, współwłaściciel, nieruchomość lokalowa, błędny wpis, zniesienie współwłasności nieruchomości, postępowanie o zniesienie współwłasności, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, rubryka, postanowienie wstępne, własność, powództwo o uzgodnienie treści, wznowienie, wpis w działach
Zobacz»

II Cz 834/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • rzeczywisty stan, stan prawny nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej, ugoda sądowa, uczestnik, usunięcie niezgodności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, droga ugody, uznanie ugody, zawarcie ugody, ustawa o księgach wieczystych, postępowanie pojednawcze, niezgodność między stanem prawnym, zawezwanie do próby ugodowej, sporne stanowiska, proces o uzgodnienie treści, przedmiotowa księga wieczysta, hipoteka, wpis w księdze wieczystej, posiedzenie pojednawcze
Zobacz»

I C 546/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2015

Data publikacji: 30 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wykaz zmian gruntowych, uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan prawny, rzeczywisty stan, odpis zwykły, zmiana numeracji działki, sprawa o usunięcie niezgodności, przypadek niezgodności, żądanie uzgodnienia, stan ujawniony w księdze, autentyczność i zgodność, zgodne stanowisko stron, usunięcie niezgodności między stanem, przedmiotowa księga, ustawa o księgach wieczystych, podstawa decyzji, podstawie wykazów, niezgodność między stanem prawnym, nieruchomość ujawniona w księgach, wpis zmiany
Zobacz»

I Ca 604/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2020

Data publikacji: 13 marca 2020

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • oświadczenie małżonka, postępowanie wieczystoksięgowe, wpis prawa własności, podstawa żądanych wpisów, dokonanie wpisu, współwłaścicielka nieruchomości, wpis w działach, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, odpis skrócony aktu małżeństwa, uregulowanie własności gospodarstwa, uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan, urząd stanu cywilnego, wnioskodawczyni, umowa darowizny, własność gospodarstwa rolnego, wniosek dokumentów, wspólność ustawowa małżeńska, treść i forma, majątek wspólny małżonków
Zobacz»

III Ca 82/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2015

Data publikacji: 1 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • podstawa wpisu, dokonanie żądanego wpisu, hipoteka, postępowanie o uzgodnienie treści, zaskarżony wpis, wpis w działach, referendarz sądowy, dokonanie wpisu ostrzeżenia, śródmieście w łodzi, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, uzgodnienie treści księgi wieczystej, złożony wniosek, przedmiotowa księga wieczysta, postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia, rzeczywisty stan, wpisanie ostrzeżenia, skuteczność prawna, treść wniosku, prawo i roszczenie, orzeczenie referendarzy
Zobacz»

II Ca 879/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

treść księgi wieczystej, uzgodnienie treści, rzeczywisty stan
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • treść księgi wieczystej, podstawa do dokonania wpisu, stare miasto w poznaniu, małżonek, rejonowy poznań, nieruchomość, żako, wpis w działach, uzgodnienie treści, przedmiotowa księga wieczysta, trwaniem małżeństwa, wspólność, rzeczywisty stan, postępowanie wieczystoksięgowe, jedyny właściciel, współwłasność w częściach ułamkowych, wnioskodawczyni kosztów, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, rozwód, uczestnik
Zobacz»

II Cz 429/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 19 października 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

rzeczywisty stan, uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • rzeczywisty stan, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, uzgodnienie treści księgi wieczystej, ustawa o księgach wieczystych, udzielenie zabezpieczenia, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenie o uzgodnienie, hipoteka, złożenie wniosku o dokonanie, wniosek o dokonanie wpisów, niezgodność między stanem prawnym, syndyk masy upadłości, nieruchomość ujawniona w księgach, usunięcie niezgodności, wnioskodawca, agencja, zabezpieczenie roszczenia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stan prawny nieruchomości
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Franc
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Białogradzie
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Ćwiertnia
Data wytworzenia informacji: